Theo cơ quan này, tổng số lượng phế liệu Việt Nam nhập khẩu năm 2019 là hơn 10,8 triệu tấn, tăng khoảng 1,3 triệu tấn so với năm 2018.

Trong 6 tháng cuối năm 2019, phế liệu nhập khẩu vào nước ta đã giảm mạnh so với trước. Tuy nhiên, cơ quan này dự báo tình trạng nhập phế liệu vào Việt Nam năm 2020 sẽ còn rất phức tạp do từ 1-1-2019, Trung Quốc tiếp tục bổ sung thêm 8 loại phế liệu không được phép nhập khẩu. Malaysia cắt giảm hầu hết danh mục phế liệu được phép nhập khẩu vào quốc gia này.

Giá Phế Liệu Sẽ Tăng Mạnh Trong Năm 2020
Hình ảnh minh hoạ

Do chính sách cấm nhập khẩu của các nước xung quanh thay đổi nên năm 2019, phế liệu sẽ tiếp tục dịch chuyển mạnh vào Việt Nam. Do đó, Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Quy chế phối hợp giữa các bộ và UBND các tỉnh, TP trực thuộc trung ương có các cửa khẩu kiểm soát phế liệu nhập khẩu.

Dự thảo nêu rõ các quy định về phối hợp trong trao đổi, cung cấp thông tin giữa các bộ và các địa phương có cửa khẩu. Cụ thể, trao đổi tình hình, phương thức thủ đoạn hoạt động của những doanh nghiệp vi phạm trong hoạt động nhập khẩu phế liệu và những bất cập trong quy trình quản lý có nguy cơ bị lợi dụng. Trao đổi thông tin phục vụ công tác xác minh, điều tra, xử lý các hành vi vi phạm về nhập khẩu phế liệu.

Theo Bộ Tài chính, dự thảo cũng quy định về phối hợp trong công tác ngăn chặn, kiểm soát việc nhập khẩu phế liệu từ xa, quản lý các loại chứng từ để được nhập khẩu phế liệu, phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm…